Năng lượng VADA
hotline
Chi Tiết Sản Phẩm

LOADING IMAGES
CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ TDU302-I - TEMPERATURE TRANSMITTER

THÔNG TIN SẢN PHẨM TDU302-I - TEMPERATURE TRANSMITTER

  • Universal Sensor Input: PT100, PT500, PT1000, J,K,N,R,S,T

  • Analog Output: 0...10 V

  • Galvanic Isolation 1,5kV AC.

  • Power supply 24VDC.

  • 2 Status LEDs.

  • High Measurement Accuracy.

  • High EMC Performance.

  • NAMUR NE 43 Fault Compliant; EN 61326-1- Class B - Industrial Requirements; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6.

DIGITAL MEASURING ACCURACY

Sensor  Range ºC    Digital accuracy ºC
PT100 -240 to 850 ≤ ±0,2
PT500 -200 to 850 ≤ ±0,2
PT1000 -200 to 850 ≤ ±0,2
J -210 to 1200 ≤ ±0,077
K -230 to 1370 ≤ ±0,098
N -270 to 1270 ≤ ±0,151
R -50 to 1760 ≤ ±0,189
S -50 to 1760 ≤ ±0,185
T -270 to 400 ≤ ±0,026
 

 E-mail liên hệ đặt hàng: info@nangluongvada.com

Chat with us