Năng lượng VADA
hotline
Chi Tiết Sản Phẩm

LOADING IMAGES
ĐẦU DÒ NHIỆT PT100 PT500 PT1000; THERMOCOUPLE

ĐẦU DÒ NHIỆT PT100 PT500 PT1000; ĐẦU DÒ T.C

Hình ảnh mẫu đầu dò nhiệt công nghiệp thông dụng

CÁC MẪU ĐẦU DÒ CÔNG NGHIỆP THÔNG DỤNG

BẢNG LỰA CHỌN QUY CÁCH ĐẦU DÒ NHIỆT VIỆT NAM

Loại đầu dò Đường kính đầu dò (mm)
Đầu dò PT100 PT500  PT1000  4 6 8
Đầu dò T.C các loại 4 6 8
Chiều dài đầu dò (mm) Theo lựa chọn Theo lựa chọn Theo lựa chọn

 

Chat with us