Năng lượng VADA
hotline
Chi Tiết Sản Phẩm

LOADING IMAGES
THM502-I: CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ VÀ BIẾN TRỞ (MODBUS RTU)

THÔNG TIN SẢN PHẨM THM502-I (RTD AND OHM TRANSMITTER INPUT TYPE)

Modbus RTU/RS485 slave, 1,5KV AC galvanic isolate, PT100, PT1000, PT500 input, High EMC performance, EN 61326, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5.THM502-I MODBUS RTU COMMUNICATION

NGÕ VÀO ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ

 • PT100, PT500 and PT1000).

 • Resolution 0,05 ºC.

 • Galvanic Isolation 1,5kV AC.

 • Power supply 5...24VDC.

 • High Measurement Accuracy.

 • Ambient temperature range  -20...80ºC.

 • High EMC Performance.

NGÕ VÀO BIẾN TRỞ/CHIẾT ÁP

 • Resistance, potentiometers 3 wire (standard 0...6000 Ohm).

 • Resolution 0,2 Ohm.

COMMUNICATION

 • Modbus RTU/RS485.

 • Slave address range 1 to 100.


 E-mail liên hệ: info@nangluongvada.com

Chat with us