Năng lượng VADA
hotline
Chi Tiết Sản Phẩm

LOADING IMAGES
THM602-I CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐIỆN ÁP (MODBUS RTU)

THÔNG TIN SẢN PHẨM THM602-I (THERMOCOUPLE VÀ VOLTAGE INPUT TYPE)

Modbus RTU/RS485 slave, 1,5KV AC galvanic isolate, Thermocouple and Voltage input, High EMC performance, EN 61326, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5.THM602-I MODBUS RTU COMMUNICATION

NGÕ VÀO ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ THM602-I

  • Sensor type: Thermocouple C J K N S T.

  • Galvanic Isolation 1,5kV AC.

  • Power supply 5...24VDC.

  • High Measurement Accuracy.

  • Ambient temperature range  -20...80ºC.

  • High EMC Performance.

NGÕ VÀO ĐIỆN ÁP mV

  • -2000...2000mV.

COMMUNICATION

  • Modbus RTU/RS485.

  • Slave address range 1 to 100.

DIGITAL MEASURING ACCURACY

                Sensor                                        Range ºC                                                 Digital accuracy ºC                                        Resolution ºC                       
C 0 to 2300 ≤ ±1,0 0,400
J -210 to 1200 ≤ ±1,0 0,077
K -230 to 1370 ≤ ±1,0 0,098
N -270 to 1270 ≤ ±1,0 0,151
R -50 to 1760 ≤ ±1,2 0,189
S -50 to 1760 ≤ ±2,0 0,185
T -270 to 400 ≤ ±1,0 0,026

 

DIGITAL MEASURING ACCURACY

                Sensor (input type)                                     Range mV                                            Digital accuracy mV                             Resolution mV               
mV -2000 to 2000 ≤ ±5,0 1

 


 E-mail liên hệ: info@nangluongvada.com  

Chat with us